Skip to main content

“Ieder mens is geboren met innerlijke wijsheid. Een diep weten van jezelf en van je rol voor de mensen en de wereld om je heen. Vanuit dat weten neem je besluiten die voortkomen uit je eigenheid en die passen op de situatie waarin je je bevindt. Die wijsheid overstijgt de reguliere kennis en de alledaagse inzichten. Je wijsheid zet het juiste spoor voor je leven uit.”

 

De laatste tijd wint de stoïcijnse filosofie steeds meer aanhangers. Dat is niet zo raar in deze snel veranderende wereld, waarin alles maakbaar lijkt, maar eigenlijk niets daadwerkelijk maakbaar is. Want als we heel eerlijk zijn hebben we niet echt invloed op wat er in ons leven gebeurt, alleen op hoe we ermee omgaan. En dat is precies waar de stoïcijnen over nadachten. Deze filosofische stroming stelt dat de wereld niet te voorspellen is; dat veranderingen altijd dichtbij zijn. Hoe kort ons leven eigenlijk is en hoe weinig invloed we hebben op de toekomst. Hoe we ons, in deze omstandigheden, het beste kunnen gedragen. Maar wat bovenal naar voren komt, is dat onze ontevredenheid en ons ongeluk veelal ontstaat omdat we ons op de verkeerde dingen richten. We richten ons voornamelijk op externe zaken. En dat zijn nu precies de zaken waar we geen invloed op hebben. We zouden ons daarom meer moeten bezighouden met zaken waar we wel invloed op kunnen uitoefenen: onze interne zaken. Denk hierbij aan je emoties, je meningen, je houding ten opzichte van anderen en hoe je omgaat met wat er op jouw pad komt. En daar kan het ontwikkelen van je natuurlijk leiderschap bij helpen.

 

Natuurlijk leiderschap gaat namelijk over jezelf leiden. Daarvoor moet je eerst jezelf goed leren kennen. Bewust worden van je kracht en kwetsbaarheid. En van daaruit acteren. Dat geeft je de vrijheid om de regie over je eigen leven te pakken en zo meer in balans te zijn en een grotere impact te maken op je persoonlijk en zakelijke omgeving.

 

Wil jij jouw natuurlijk leiderschap ontwikkelen om zo meer in contact te komen met jouw binnenwereld en je innerlijke wijsheid? Dan stel ik je voor regelmatig de natuur in te gaan en in de stilte een goed gesprek aan te gaan met jezelf. Stel jezelf de vragen die je ook aan een goede vriend of collega stelt. Maak ruimte voor de antwoorden of het verlangen dat opkomt en bekijk deze eens van dichtbij. Wat leer je hiervan over jezelf? Kijk naar wat jij voor jezelf kunt betekenen. Dan zul je veel beter kunnen omgaan met wat er op jouw pad komt.