Alles is er in potentie al. Het gaat erom het juiste aan te wakkeren.

LEIDERSCHAPSREIZEN VOOR TEAMS

Het is ongelooflijk hoe de natuur bijdraagt aan een proces van eenheid, verbinding en bezieling. Met veel teams heb ik ervaren dat de natuur, zo’n andere omgeving dan waar teams normaliter met elkaar werken, leidt tot een gedeeld gevoel van samenzijn. Met meer oog voor ieders eigenheid en kwaliteiten.

Tijdens deze nature retreats creëer ik een veilige en vrije ruimte om alles ter discussie te stellen. Dit schept gelegenheid voor verdieping en reflectie op het gewenste leiderschap. Van ieder individu en van het team als collectief.

Het resultaat: ieder teamlid weet zijn of haar natuurlijk leiderschap op het juiste moment in te zetten. Als directie- of managementteam weet je elkaar te versterken en te steunen en verklein je de kans om energie weg te laten lopen door onbegrip, ingesleten gewoontes of vooroordelen.

Wil je in deze nature retreat ook zakelijk stappen zetten? In de ruimte van de natuur worden missie, strategie, jaarplannen in een snelle vaart gecreëerd, geëvalueerd of aangescherpt. 

Ed Monchen, CEO i+solutions over team retreats in de natuur met Jacqueline Wiener.