Skip to main content

Als je denkt controle nodig te hebben, dan kan dat je energie én tijd kosten. Zeker als je veel tijd stopt in het controleren van medewerkers door hen geregeld te vragen of het lukt of hoe ver ze al zijn. De verantwoordelijkheid ligt dan nadrukkelijk op jouw schouders. Het kan ook zijn dat je dingen zelf gaat doen, ‘dan weet je tenminste dat het eindresultaat goed is’. 

In een coachingsgesprek kreeg ik zicht op een interessante begripsverwarring. Een coachee met een leidinggevende rol vertelde me dat hij de controle in zijn werk nog meer wil leren loslaten. “Ik ben juist zo goed op weg om minder controle te hebben, maar in het werk lukt het me nog niet helemaal.” Ik vroeg hem naar een voorbeeld.

Eén van zijn medewerkers gaf hem een compliment dat hij haar zoveel vrijheid gaf en dat zij daardoor de ruimte voelde om veel te leren. Dit verwarde hem, hij had toch juist het gevoel dat hij er vaak ‘bovenop’ zat. 

In ons gesprek hierover konden we samen de verwarring ontrafelen. Wat hij bestempelde als controle zag ik vooral als het nemen van zijn verantwoordelijkheid als leidinggevende. Hij spreekt haar één keer per twee weken, waarbij zij hem op de hoogte brengt en hij de kans heeft om licht bij te sturen of zijn ideeën toe te voegen. Verder laat hij haar volledig haar gang gaan om het op haar manier aan te pakken. Zij ervaart ruimte om zichzelf te ontwikkelen en steeds meer verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken. Ze waardeert zijn betrokkenheid en ze voelt dat ze af en toe een fout mag maken. 

Waar hij zichzelf nog de controlfreak voelde, bleek dat in de praktijk niet het geval. Door de situatie af te pellen kreeg hij een ander beeld over zichzelf. Ik zag een tevreden glimlach. 

Ik schrijf in de eerste zin: Als je denkt controle nodig te hebben. Dat deed ik bewust omdat controle je geen zekerheid biedt. Het is eerder de onbewuste neiging om alles in de hand te hebben. Het helpt om erop te vertrouwen dat jij kunt omgaan met alles wat er op je pad komt, dat geeft ontspanning. En dat staat het maken van heldere werkafspraken natuurlijk niet in de weg. 

Wil jij meer de controle loslaten?

  • Als je merkt dat je veel waarde hecht aan een bepaalde uitkomst en je de neiging krijgt om iets zelf te doen, wees je dan bewust van deze neiging.
  • Onderzoek bij jezelf welke overtuigingen je hebt wanneer je steeds dingen zelf wilt oppakken, zoals “Als ik het zelf doe, weet ik zeker dat het goed komt” of “Ik wil anderen niet belasten” of “Ik moet dingen vooral zelf doen.”
  • Als je regelmatig checkt bij teamleden of ze vooruitgang boeken, maak dan vooral goede werkafspraken en geef hen de verantwoordelijkheid om op tijd aan de bel te trekken als ze vastlopen of de deadline dreigen te missen. Dit is professioneel en stelt jou in staat om tijdig hulp te bieden of bij te sturen.
  • Het niet toegeven aan je neiging om alles zelf te doen heeft als voordeel dat anderen de kans krijgen om te groeien en meer verantwoordelijkheid te nemen.